Reglement Prix Galien 2018
(Galenusprijzen)
 
De jury van de Prix Galien (voorheen Galenusprijs) kent jaarlijks twee prijzen toe:
1.  De Prix Galien Pharmaceutical Award (voorheen Galenus Geneesmiddelenprijs), bestaande uit een gouden medaille, beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik
2.  De Prix Galien Research Award (voorheen Galenus Researchprijs) bestaande uit een gouden medaille en een geldprijs ter waarde van € 5.000, bekroont een onderzoeker die wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek.
 
Reglement Prix Galien Pharmaceutical Award 2018
 
(Galenus Geneesmiddelenprijs)
 
Artikel 1
De Prix Galien Pharmaceutical Award beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik dat tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 in Nederland in de handel werd gebracht.  Het dient uiterlijk drie jaar voor de introductie een Nederlandse dan wel een Europese handelsvergunning te hebben gekregen.  

Artikel 2
 De aanmelding kan vanaf 1 februari 2018 online gebeuren (Aanmelden Prix Galien 2018);
 1. Het dossier over het geneesmiddel dat voor de prijs wordt voorgedragen moet het EPAR bevatten en mag maximaal 60 additionele A4-bladzijden beslaan;
 2. Dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
  • een motivatie waarin de indiener vermeldt waarom het betreffende geneesmiddel voor de Galenus Geneesmiddelenprijs in aanmerking komt (innovatief/betekenisvol);
  • eventueel additionele informatie met betrekking tot preklinische en klinische evaluatie voor zover niet aanwezig in de EPAR;
  • relevante publicaties voor zover niet in de andere paragrafen opgenomen;
 3. Het dossier moet uiterlijk op 18 mei 2018 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding 'Kandidaat Prix Galien Pharmaceutical Award 2018';
 4. Papieren dossiers worden niet geaccepteerd.
 
Artikel 3
Kandidaat stellen voor de Prix Galien Pharmaceutical Award 2018 betekent tevens meewerken aan de samenstelling van de Prix Galien special 2018. Deze bestaat uit een redactionele pagina inclusief beeld en logo om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten. Over details met betrekking tot deze pagina dient contact opgenomen te worden met Springer Healthcare die verantwoordelijk is voor de samenstelling, de productie en de verspreiding van de Prix Galien Special.
 
Artikel 4
De winnaar van de Prix Galien Pharmaceutical Award komt tevens in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale Prix Galien die tweejaarlijks wordt uitgereikt.
 
Artikel 5
De jurering van de Prix Galien Pharmaceutical Award vindt plaats door de jury van de Prix Galien.
 
Artikel 6
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
 
Artikel 7

De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaar Prix Galien Pharmaceutical Award 2018 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 

Klik hier om het reglement te downloaden.

 Reglement  Prix Galien Pharmaceutical Award 2018

 

 
Reglement Prix Galien Research Award 2018
 
(Galenus Researchprijs)
 
Artikel 1
De Prix Galien Research Award (voorheen Galenus Researchprijs) bekroont een onderzoeker die wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. Daarbij gaat het om een onderzoek dat inzake omvang en relevantie aanzienlijk uitstijgt boven werk verricht in het kader van een promotie.
 
Artikel 2
Kandidaten voor de Prix Galien Research Award 2018:
 • kunnen worden gekarakteriseerd als 'veelbelovende, jonge onderzoekers;
 • hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben het werk waarop de toekenning van de prijs wordt  gebaseerd bij een Nederlandse instelling verricht;
 • bezetten geen gewone leerstoel;
 • kunnen ook als een researchteam worden aangemeld.  De leider dient dan aan de hierboven genoemde voorwaarden te voldoen.
 
Artikel 3
Het onderzoek op basis waarvan de Prix Galien Research Award 2018 wordt toegekend, moet een researchprogramma omvatten. Verder moet het van fundamentele betekenis zijn.

Artikel 4
 1. Kandidaten voor de Prix Galien Research Award kunnen zich zelf aanmelden, dan wel door derden voorgesteld worden voorgesteld;
 2. Indien een kandidaat zich zelf aanmeldt dient dit vergezeld te gaan met tenminste één aanbeveling van een derde;
 3. De aanmelding kan vanaf 1 februari 2018 online gebeuren (Aanmelden Prix Galien 2018)
 4. Een aanmelding of aanbeveling dient vergezeld te gaan van een curriculum vitae van de betrokkene, inclusief een lijst van publicaties;
 5. Het dossier van de kandidaat dient vergezeld te gaan van een aanbeveling, een motivering van ten hoogste 3 pagina’s A4 en een lijst van publicaties. Kopieën van (maximaal 5) sleutelpublicaties et cetera mogen eveneens meegestuurd worden. Ondersteunende brieven – door de aanmelder of anderen – worden aanbevolen;
 6. De totale omvang mag niet meer dan 60 pagina’s A4 zijn;
 7. Het geheel moet uiterlijk op 18 mei 2018 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding ‘Kandidaat Prix Galien Research Award 2018';
 8. Papieren dossiers worden niet geaccepteerd.
 
Artikel 5
De jurering van de Prix Galien Research Award 2018 vindt plaats door de jury van de Prix Galien.
 
Artikel 6
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
 
Artikel 7
De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaar van de Prix Galien Research Award 2018 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 
Klik hier om het reglement te downloaden.

 Reglement Prix Galien Research Award 2018