Reglement Galenusprijzen (Prix Galien) 2017
 
De jury van de Galenusprijs kent jaarlijks twee prijzen toe:
1.  De Galenus Geneesmiddelenprijs, bestaande uit een gouden medaille, beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik
2.  De Galenus Researchprijs bestaande uit een gouden medaille en een geldprijs ter waarde van € 5.000, bekroont een onderzoeker die wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek.
 
Galenus Geneesmiddelenprijs (Prix Galien Pharmaceutical Award) 2017
 
Artikel 1
De Galenus Geneesmiddelenprijs beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik dat tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 in Nederland in de handel werd gebracht.  Het dient uiterlijk drie jaar voor de introductie een Nederlandse dan wel een Europese handelsvergunning te hebben gekregen.  

Artikel 2
 De aanmelding kan vanaf 1 maart 2017 online gebeuren via www.galenusprijs.nl (Aanmelden Galenusprijzen 2017);
 1. Het dossier over het geneesmiddel dat voor de prijs wordt voorgedragen moet het EPAR bevatten en mag maximaal 60 additionele A4-bladzijden beslaan;
 2. Dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
  • een motivatie waarin de indiener vermeldt waarom het betreffende geneesmiddel voor de Galenus Geneesmiddelenprijs in aanmerking komt (innovatief/betekenisvol);
  • eventueel additionele informatie met betrekking tot preklinische en klinische evaluatie voor zover niet aanwezig in de EPAR;
  • relevante publicaties voor zover niet in de andere paragrafen opgenomen;
 3. Het dossier moet uiterlijk op 19 mei 2017 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@galenusprijs.nl met de vermelding 'Kandidaat Galenus Geneesmiddelenprijs 2017";
 4. Papieren dossiers worden niet geaccepteerd.
 
 
Artikel 3
Kandidaat stellen voor de Galenus Geneesmiddelenprijs 2017 betekent tevens meewerken aan de samenstelling van de Galenusprijs special 2017. De kosten hiervoor bedragen € 3.000. Hiervoor krijgt u een redactionele pagina inclusief beeld en logo ter beschikking om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten.
 
Artikel 4
De winnaar van de Galenus Geneesmiddelenprijs komt tevens in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale Galenusprijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt.
 
Galenus Researchprijs (Prix Galien Research Award) 2017
 
Artikel 5
De Galenus Researchprijs bekroont een onderzoeker die wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. Daarbij gaat het om een onderzoek dat inzake omvang en relevantie aanzienlijk uitstijgt boven werk verricht in het kader van een promotie.
 
Artikel 6
Kandidaten voor de Galenus Researchprijs:
 • kunnen worden gekarakteriseerd als 'veelbelovende, jonge onderzoekers;
 • hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben het werk waarop de toekenning van de prijs wordt  gebaseerd bij een Nederlandse instelling verricht;
 • bezetten geen gewone leerstoel;
 • kunnen ook als een researchteam worden aangemeld.  De leider dient dan aan de hierboven genoemde voorwaarden te voldoen.
 
Artikel 7
Het onderzoek op basis waarvan de Galenus Researchprijs wordt toegekend, moet een researchprogramma omvatten. Verder moet het van fundamentele betekenis zijn.

Artikel 8
 1. Kandidaten voor de Galenus Researchprijs kunnen zich zelf aanmelden, dan wel door derden voorgesteld worden voorgesteld;
 2. Indien een kandidaat zich zelf aanmeldt dient dit vergezeld te gaan met tenminste één aanbeveling van een derde;
 3. De aanmelding kan vanaf 1 maart 2017 online gebeuren via www.galenusprijs.nl (Aanmelden Galenusprijzen 2017)
 4. Een aanmelding of aanbeveling dient vergezeld te gaan van een curriculum vitae van de betrokkene, inclusief een lijst van publicaties;
 5. Het dossier van de kandidaat dient vergezeld te gaan van een aanbeveling, een motivering van ten hoogste 3 pagina’s A4 en een lijst van publicaties. Kopieën van (maximaal 5) sleutelpublicaties et cetera mogen eveneens meegestuurd worden. Ondersteunende brieven – door de aanmelder of anderen – worden aanbevolen;
 6. De totale omvang mag niet meer dan 60 pagina’s A4 zijn;
 7. Het geheel moet uiterlijk op 19 mei 2017 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@galenusprijs.nl met de vermelding ‘Kandidaat Galenus Researchprijs 2017’;
 8. Papieren dossiers worden niet geaccepteerd. 
 
Algemeen

Artikel 9
De jurering van zowel de Galenus Researchprijs als de Galenus Geneesmiddelenprijs vindt plaats door de jury van de Galenusprijs.
 
Artikel 10
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
 
Artikel 11
De uitslag met betrekking tot de winnaar van de Galenus Researchprijs 2017 wordt direct na de jurering bekend gemaakt. De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaar Galenus Geneesmiddelenprijs 2017 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 
Klik hier om het reglement te downloaden.

 Reglement Galenusprijzen 2017